Ontworpen door Els de Crook

 

Breda

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

In mei 2000 overleed mijn vader en in september 2001 mijn moeder. De flat in Breda waarin ze gewoond hadden moest leeg gemaakt worden, zodat hij opgeleverd en weer verhuurd kon worden. De taken waren onder de familieleden verdeeld en Frans en ik hadden de taak op ons genomen om de flat leeg te maken.

We hebben onze caravan even buiten de stad op een rustige camping gezet. Het was oktober en dus niet erg warm. Gelukkig geen regenachtig weer, want dat maakt het dan allemaal nog vervelender op een camping.

Breda is mijn geboortestad. Het is een gezellige stad met veel bezienswaardigheden. Maar zoals het vaker gaat, als je er zelf woont dan ga je niet zo snel naar al die dingen. Zo ben ik pas nadat ik verhuisd was in de Grote Kerk geweest.

Een stukje geschiedenis.

Breda bestond al in de 9e eeuw en kreeg in 1252 stadsrechten, omstreeks 1190 was er sprake van een kasteel van Breda, de stad werd al vroeg versterkt, in 1355 werd de versterking en de ommuring uitgebreid. Op de plaats van de oude burcht werd een nieuw kasteel gebouwd, hiermee werd in 1351 een begin gemaakt. In 1394 kwam stad en land van Breda in handen van het adellijke geslacht van Nassau. In de 16e eeuw werd het kasteel uitgebreid met een vleugel, ook werd de OL Vrouwekerk, waarmee in de 14e eeuw was begonnen, voltooid. Tijdens de 80 jarige oorlog was Breda bezet door de Spanjaarden, in 1590 werd het kasteel en de stad bij verrassing bezet dankzij de list met het turfschip, waardoor Maurits de stad kon veroveren. In 1624 wist Spinola Breda in te nemen, Frederik Hendrik heroverde de stad in1637 voorgoed. Herhaaldelijk werden de versterkingen van de stad uitgebreid en verbeterd, de wallen werden in 1870 geslecht. In 1795 veroverde Napoleon de stad. In 1813 werden de Fransen weer verdreven. Tijdens de Belgische opstand van 1830-1839 was Breda een belangrijke garnizoensplaats. In de 19e eeuw werd Breda aangesloten op het spoorwegnet, en kreeg het nieuwe industrieën zoals groetenconserven- chocolade- en kachelfabrieken. In 1927 werd 900 ha geannexeerd van de buurgemeenten. In 1942 werden de gemeenten Ginniken en Princenhage bij Breda gevoegd plus een deel van Teteringen. Breda werd na de oorlog op grote schaal uitgebreid ook op het grondgebied van Teteringen, Nieuw Ginneken en Heusdenhout, waarvan in 1961 delen bij Breda werden gevoegd, In 1997 werden de gemeenten Nieuw Ginneken, Prinsenbeek en Teteringen bij Breda gevoegd.


De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk.

In 1410 werd met de bouw van de kerk begonnen, eerst het koor, in 1468 het dwarspand, het schip en de toren, de toren is 98 meter hoog en kwam in 1509 gereed, de toren had oorspronkelijk een houten spits met een appelvormige bekroning, deze spits brandde in 1694 af en werd vervangen door de huidige spits. In 1526 werd er een omgang om het koor gebouwd en er werd een Onze Lieve Vrouwe kapel toegevoegd. De kerk bevat de graven van de Bredase tak van de Nassaus. In 1723 werd in Antwerpen een carillon van 45 klokken gegoten, waarvan de meeste verloren zijn gegaan, na de oorlog zijn de klokken weer aangevuld. Het interieur van de kerk is sierlijk en rank, de koorbanken zijn voorzien van schitterend houtsculptuur.

 

Het Kasteel van Breda.

In 1190 was er al sprake van een kasteel van Breda, in 1351 werd er een begin gemaakt met de bouw van een nieuw kasteel. in 1474 werden de hoektorens gebouwd, in 1682 kreeg het kasteel het uiterlijk zoals het dat nu nog heeft, Het kasteel werd vanaf 1686 gebruikt door Willem III als zomerresidentie, na Willems dood was het kasteel een tijd onbewoond tot in 1766 Willem V de nieuwe bewoner werd. Met de inval van de Fransen werd het kasteel een kazerne en later een hospitaal, na het vertrek van de Fransen besloot koning Willem I er de militaire academie onder te brengen, in 1828 was de verbouwing van het kasteel klaar, het complex werd gerestaureerd in 1948 waarbij verspreide gebouwen en niet passende aanbouwen werden afgebroken.

 

Het Spanjaardsgat.

Bij het Kasteel van Breda ligt het Spanjaardsgat oorspronkelijk een ingang aan het water tussen de Granaattoren en de Duiventoren, het is een van de best bewaard gebleven vestingwerken, het werd in 1610 gebouwd door graaf Hendrik III, en heeft een muurdikte van 2,20 meter, dit is niet de plaats waar het turfschip Breda binnenkwam, want deze gebeurtenis vond plaats in 1590, 20 jaar voor de bouw van het Spanjaardsgat.

 

Het begijnhof Breda

In 1267 schenkt Hendrik van Breda het hof aan de Begijnen die ook een eigen kapel en kerkhof mochten inrichten, het Begijnhof is een complex van 30 huisjes onder één dak gebouwd rond twee binnenplaatsen. Omstreeks 1291 werd een kapel gebouwd die was toegewijd aan Sint Catharina In 1480 telde het begijnhof 16 huisjes en in 1526 waren er 22  In 1531 werd begonnen met de bouw van een nieuw hof, het oude hof moest in oostelijke richting verplaats worden voor de uitbreiding van het Kasteel van Breda, in 1535 verhuisde de eerste Begijnen naar het nieuwe hof, er kwam geen nieuwe kapel, de begijnen gebruikte de Wendelinuskapel deze was tegen het begijnhof aangebouwd Omstreeks 1648 mochten de Begijnen deze kerk niet meer gebruiken er werden toen drie huisjes omgebouwd tot kerkzaal deze zaal werd gebruikt tot 1836 toen werd in het hof de Sint Catharinakerk gebouwd en in 1850 een pastorie. Rond een tweede binnenplaats werd van 1860 tot 1863 negen huisjes gebouwd. Eind 1967 woonden er nog maar 10 Begijnen in 1983 nog maar één, tegenwoordig worden de huisjes verhuurd alleen vrouwen mogen de huisjes huren.

 

Het stadhuis van Breda

Hier zijn we in 1970 getrouwd. Het was een prachtige dag begin april. 's Morgens lag er nog sneeuw en 's middags scheen de zon.

In de hal hangt een giga groot schilderij.

Nadat we getrouwd waren zijn we verhuisd en bezocht ik Breda alleen nog als ik op familiebezoek ging.

Maar het is en blijft een bruisende en Bourgondische stad.

Het doel van ons verblijf in Breda was natuurlijk het leeghalen van de flat en dat verliep voorspoedig. Na een dag of 4 keihard werken konden we de flat overdragen aan de `huisbaas' (werknemer bij de organisatie), waarvan de bejaardenflatjes waren.

 

                                            Houdoe!