Ontworpen door Els de Crook

 

Millingen

 

Een lang compleet verzorgd weekendje naar Millingen aan de Rijn om lekker te relaxen, levert niet veel meer op dan wat winkelen en vooral lezen en heerlijk eten. Maar om een beeld te krijgen van deze plek is het wellicht leuk om een stukje geschiedenis te geven over die bekende Rijn, en dan bedoel ik niet Rembrandt de schilder, maar het grote water!

De loop van de Rijn is door de eeuwen heen sterk gewijzigd. Dijken waren er niet vroeger en de Rijn kon dus alle kanten op. In de Romeinse tijd werd in dit gebied een soort oeverwallen-systeem aangelegd. Rond die oeverval zijn veel sporen van bebouwing gevonden. Millingen is gebouwd op zo'n oude oeverwal. Omstreeks het begin van de jaartelling hebben de Romeinen geprobeerd een groot deel van het land van de Germanen te veroveren. Toen dat niet lukte, schermden de Romeinen hun Rijk vanaf ongeveer 50 af met een goed verdedigde grens. Langs de uitgestrekte noordelijke buitenrand van hun rijk bouwden de Romeinen in de eerste eeuw na Christus een reeks forten en wachttorens om hun territorium te kunnen bewaken. De Rijn vormde het meest noordelijk gedeelte van de oostelijke grens van het Imperium Romanum. Deze grens wordt wel aangeduid met de latijnse term  Limes. Slechts weinigen weten dat een deel van deze grens langs de (Oude) Rijn dwars door ons land liep. Die grens heeft een belangrijk stempel gedrukt op de bewoningsgeschiedenis van Midden- en Zuid-Nederland. Want in loop van de Middeleeuwen ontstonden op veel limeslocaties nederzettingen die uitgroeiden tot dorpen en steden: Nijmegen (garnizoensstad) is daar een voorbeeld van. De verschillende delen van het Romeinse Rijk waren verbonden door een netwerk van goed onderhouden, verharde wegen, de Heerbaan in ons dorp maakte hier deel van uit. Die wegen waren belangrijk voor het verplaatsen van troepen, voor de handel en voor de communicatie tussen Rome en de provincies. Ook in het zuiden van Nederland lagen zulke wegen, waarvan op verschillende plaatsen sporen zijn opgegraven.

De historische bronnen, met commentarii de bello Gallico in het bijzonder, vermelden dat de Rijn reeds in 51 v.C. door Gaius Iulius Caesar aangeduid werd als Rijksgrens, en zou dit blijven tot kort voor de val van het Romeinse Rijk.

Mijlpalen

Wegwijzers zijn een Romeinse uitvinding. Langs Romeinse wegen stonden mijlpalen - Milia. Millingen zou uit Milia kunnen zijn afgeleid. Ten zuiden van Xanten ligt ook een Millingen. Anderen zeggen dat Millingen is afgeleid uit de eigennaam Milo.